STRONA GŁÓWNA
WŁADZE KOŁA
DARCZYŃCY
SPRAWOZDAWCZOŚĆ
1% PODATKU
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
KONTAKT
KSIĘGA GOŚCI


Zarząd Koła Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w JabłonceSkład Zarządu Koła:
Zofia Palenik-przewodnicząca,
Urszula Szpak-wiceprzewodnicząca,
Katarzyna Zachwieja-sekretarz,
Anna Spiszak-skarbnik,
Władysław Wierzbiak -członek,
Krystyna Grobarczyk - członek,
Anina Bielańska - członek.

Komisja Rewizyjna Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Jabłonce

Skład Komisji Rewizyjnej Koła:
Stefania Ślęczek-przewodnicząca,
Irena Sitko-sekretarz,
Zofia Miesiarczyk - członek.

Elektor Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Jabłonce :
Funkcję Elektora Koła pełni Władysław Wierzbiak.

Elektor to osoba reprezentująca Koło, wybrana przez Walne Zebranie Członków, która ma prawo głosu w Zgromadzeniu Elektorów jako najwyższej władzy całego Stowarzyszenia.

Walne Zebranie Członków Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Jabłonce Najwyższą władzą Koła jest Walne Zebranie Członków Koła.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. uchwalanie kierunków działania Koła,
2. rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej,
3. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła,
4. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Koła, Komisję Rewizyjną lub członków,
5. wybór Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej oraz elektorów w głosowaniu tajnym, chyba że Walne Zebranie Członków Koła zadecyduje inaczej.


1 raz w roku Walne Zebranie Członków Koła ma charakter sprawozdawczy. Raz na 4 lata odbywa się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Przebieg Walnego Zebrania Członków Koła jest protokołowany, a wszelkie dokumenty przechowywane są przez 5 lat. 

 
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Jabłonce ''BARKA''
Tetmajera 4, 34-480 Jabłonka
tel/fax (18) 265 24 90
e-mail: zk.jablonka@psouu.org.pl