STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI
O NAS
WARUNKI PRZYJĘCIA
KADRA
KONTAKTPrzyjęcie do domu odbywa się na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego, a prawo pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej wydawanej w naszym przypadku przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce. Decyzję poprzedza przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego GOPS w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o przyjęcie.

W celu przyjęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z wnioskiem należy dołączyć następujące dokumenty:
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
- zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych
- zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie. 

 
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Jabłonce ''BARKA''
Tetmajera 4, 34-480 Jabłonka
tel/fax (18) 265 24 90
e-mail: zk.jablonka@psouu.org.pl