STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI
O NAS
KADRA OŚRODKA
OFERTA PLACÓWKI
GALERIA
DOKUMENTY DO POBRANIA
KONTAKTOferta Ośrodka:

1. Zajęcia  rewalidacyjno - wychowawcze - zajęcia przeznaczone  dla  dzieci  i  młodzieży
z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. Zajęcia prowadzone są od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 25 lat i stanowią formę spełniania obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.  Zajęcia  prowadzone  są  od   poniedziałku  do  piątku  w  wymiarze   minimum
4 godzin dziennie – przy zajęciach grupowych i 2 godzin przy zajęciach indywidualnych.
Do Placówki na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dziecko przyjmowane jest na podstawie:
-wniosku rodzica;
-orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych grupowych lub indywidualnych.


2. Zajęcia  kształcenia  specjalnego  -  zajęcia  dla  dzieci  z  upośledzeniem   umysłowym
w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami na każdym etapie edukacyjnym – w klasie ''0'', na I i II etapie – czyli w na poziomie szkoły podstawowej, na III etapie edukacyjnym – na poziomie gimnazjum oraz na IV etapie edukacyjnym - poziom szkoły przysposabiającej do pracy.
Do Placówki na zajęcia kształcenia specjalnego dziecko przyjmowane jest na podstawie:
-wniosku rodzica;
-orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego na  poszczególnych  etapach  edukacyjnych   ze   względu  na   upośledzenie    umysłowe
w stopniu umiarkowanym i znacznym niepełnosprawność sprzężoną.


3. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – zajęcia dla dzieci i ich rodzin – prowadzone od momentu wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole majšce na celu wspomaganie rozwoju dziecka, w sferach wymagajšcych dodatkowej stymulacji – zajęcia prowadzone sš w wymiarze 4- 8 godzin miesięcznie. W ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci - w zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych uczestniczą w zajęciach z psychologiem, logopedą, pedagogiem, rehabilitantem oraz zajęciach dogoterapii. Dla rodziców cyklicznie co miesiąc prowadzone są spotkania grupy wsparcia.
Do Placówki na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dziecko przyjmowane jest na podstawie:
-wniosku rodzica;
-opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

 
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Jabłonce ''BARKA''
Tetmajera 4, 34-480 Jabłonka
tel/fax (18) 265 24 90
e-mail: orewjablonka@onet.pl

Nr konta bankowego:
Bank Spółdzielczy w Jabłonce
49 8798 0002 0000 0001 6492 0001