STRONA GŁÓWNA
WŁADZE KOŁA
DARCZYŃCY
SPRAWOZDAWCZOŚĆ
1% PODATKU
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
KONTAKT
KSIĘGA GOŚCI


Cele, misja


Naszym celem jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia  ich  ku  aktywnemu   uczestnictwu   w   życiu   społecznym,  działanie
na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin.

Misją Stowarzyszenia jest:
- dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi, szczęście osób z upośledzeniem umysłowym,
- wspieranie  rodzin,  by  były  one  w  stanie  sprostać  sytuacjom,  które  pociąga
za sobą fakt urodzenia dziecka  z  upośledzeniem  umysłowym  oraz  wspólne życie
i przekształcać własny ból w gotowość niesienia pomocy innym. 

 
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Jabłonce ''BARKA''
Tetmajera 4, 34-480 Jabłonka
tel/fax (18) 265 24 90
e-mail: zk.jablonka@psouu.org.pl

Nr konta bankowego:
Bank Spółdzielczy w Jabłonce
49 8798 0002 0000 0001 6492 0001